ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

การให้บริการของเรา

HRDID - SERVICES

เราให้บริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์


We provide services consultancy and training for various product compliance regulations

 

ELV / IMDS

We provide solutions on  ELV and IMDS to various customers globally

Conflict Minerals

Consulting, advisory and audit services at a cost effective way

LCA

Life Cycle Assessment - Creation of LCA reports and Carbon footprint studies for your products

WEEE

Waste Electric and Electronic Equipment’s - Recycling and Disposal Services

Soft Skill Training

Personality Development Professional Quality & Production Inspector, Operator, Engineer, Supervisor, Manager

REACH

Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals - Support in creation of declarations by assessing your products for REACH regulation

RoHS

Restriction of Hazardous Substances - Assess your products for RoHS compliance and supply chain due diligence efforts

Energy Saving

Software to support Compliance ENSYS - Software built on ISO 50001 framework which helps and support organizations to achieve ISO 50001 certification. This involves customized functionality as per your organization requirements. Energy savings = Cost Savings

Operation Management Training

Quality Improvement, 5S, QC 7 Tools & QCC Process Improvement Operation Management Quality Defect reduction Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC)

Basic & Advance International Material Data System (IMDS), IMDS-a2 , IMDS-AI, CAMDS / CDX

ระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

จุดเด่นของเรา

  • ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างประเทศด้านนี้โดยตรง

  • ได้รับการอัพเดทข้อมูลจากหน่วยงานต่างประเทศด้าน IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX / LCA / CMR นี้ตลอดเวลา

  • บริหารจัดการและกรอกข้อมูลทำรายงานข้อมูลวัสดุลงในระบบ IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX / LCA / CMR ให้กับทุกอุตสาหกรรม

  • ฝึกอบรมการจัดทำรายงาน IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX / LCA / CMR Reporting

  • ฝึกอบรมให้กับองค์กรด้านการควบคุมสารปนเปื้อนเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดข้อกฎหมายต่างๆ

  • เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญสนับสนุนรองรับทั้งในและต่างประเทศ

  • ลดความผิดพลาดของข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย

  • สามารถดำเนินการวางระบบการควบคุมสารปนเปื้อนภายในองค์กรและผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers)