ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

In-House Training

บริษัท APCB Electronics
บริษัท Burapha Steel
บริษัท Klonkij Intertrad
บริษัท MIKUNI ( THAILAND )
บริษัท KCE Electronics Groups
บริษัท JFE FERRITE ( THAILAND )
บริษัท ที-ราด ( ไทยแลนด์ )
บริษัท Asahi Sankyo
บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์
บริษัทT-Krungthai
บริษัท CS Autopart Engineering
บริษัท ชาร์ฟเนอร์ อีเอ็มซี
บริษัท เอฟเทค ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บริษัท  SANGCHAROEN TOOLS CENTER