หลักสูตร ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่

Posted on Posted in Public Training

ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

หลักสูตร ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่

หลักการและเหตุผล

ในภาคอุตสาหกรรมขนส่ง / Logistic ต้นทุนของธุรกิจนี้อีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญคือค่าบำรุงรักษารถยนต์นั่นเองยิ่งเป็นรถยนต์หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ค่าซ่อมบำรุงรักษายิ่งสูงเป็นเงาตามตัว ในบางครั้งบางชิ้นส่วนยังไม่ถึงระยะเปลี่ยนต้องได้เปลี่ยนเนื่องจากเกิดการสึกหรอเร็วกว่ากำหนด ผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้

พนักงานขับรถถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในการลดต้นทุนตรงจุดนี้ และพนักงานขับรถจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้านเครื่องยนต์(Engine) ชุดเกียร์ (Transmission) ระบบส่งกำลัง (Power Train) ระบบช่วงล่าง (Chassis) ชุดคลัตซ์ (Clutch) ชุดเฟืองท้าย (Differential) ระบบแอร์คอนดิชั่น ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ ระบบระบายความร้อน ระบบรองรับน้ำหนัก และสั่นสะเทือน เป็นต้น พนักงานขับรถต้องทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน หลักการทำงานของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในรถยนต์ และมีพื้นฐานหลักการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อการแก้ไขซ่อมบำรุงเบื้องต้นและจะขับรถอย่างไรให้ลดการสึกหรอให้ได้มากที่สุด พฤติกรรมการขับรถแต่ละแบบส่งผลเสียกับระบบและชิ้นส่วนไหนบ้าง เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถไปในทางที่ดี เพื่อลดการสึกหรอยืดอายุการใช้งานของรถยนต์

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบต่างๆในรถยนต์และพื้นฐานหลักการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นให้พนักงานขับรถ
  2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถเพื่อลดการสึกหรอของรถยนต์
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการลดค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ให้องค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

เนื้อหาหลักสูตร : ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

08.30 – 09.00

ลงทะเบียน
 

09.00 – 10.30

• โครงสร้างและองค์ประกอบของรถยนต์

• หลักการและระบบการทำงานของเครื่องยนต์ (Engine)  และการวิเคราะห์

• ระบบการทำงานของชุดเกียร์ (Transmission) และการวิเคราะห์

• ระบบการทำงานของระบบส่งกำลัง (Power Train) และการวิเคราะห์

• หลักการทำงานของระบบช่วงล่าง (Chassis) + ระบบเบรก + ตัวถัง (Body) และการวิเคราะห์

• ระบบการทำงานของชุดคลัตซ์ (Clutch) และการวิเคราะห์

• ระบบควบคุมรถยนต์ และการวิเคราะห์

10.30 – 10.45

พักเบรก

10.45 – 12.00

ระบบการทำงานของระบบแอร์คอนดิชั่น  และการวิเคราะห์

• ระบบการทำงานของระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ และการวิเคราะห์

• ระบบการทำงานของระบบระบายความร้อน และการวิเคราะห์

• ระบบการทำงานของชุดเฟืองท้าย (Differential) และการวิเคราะห์

• ระบบรองรับน้ำหนัก และการสั่นสะเทือน และการวิเคราะห์

• ระบบหล่อลื่นในรถยนต์ และการวิเคราะห์

12.00 – 13.00

พักเบรกกลางวัน
 

13.00 – 14.00

• วิธีการวิเคราะห์อาการสึกหรอของรถยนต์ และการซ่อมบำรุง

• เทคนิคการขับรถเพื่อการประหยัดน้ำมัน

  เทคนิคการขับรถเพื่อลดการสึกหรอของ...

-  เครื่องยนต์

-  ชุดคลัตซ์

-  ชุดเกียร์

-  ชุดเฟืองท้าย

-  ชุดส่งกำลัง

-  ระบบช่วงล่าง (Chassis) + ระบบเบรก + ตัวถัง (Body)

14.00 – 14.15

พักเบรก

14.15 – 16.00

• กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเทคนิคการขับรถแบบมืออาชีพ

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

สรุปถาม - ตอบ

วิทยากร

- วิทยากรที่ผ่านการทำงานจากโรงงานผลิต ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

- วิทยากรที่ประกอบกิจการด้าน Logistic ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ลักษณะการอบรม :

  1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี  60 % ปฏิบัติ 40 %
  2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  • ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม logistic / Transportation
  • ช่างเทคนิค
  • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน