หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้านกลไกชุดเกียร์อัตโนมัติรถยนต์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

Posted on Posted in Public Training

ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้านกลไกชุดเกียร์อัตโนมัติรถยนต์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงตามหลักวิศวกรรมยานยนต์

หลักการและเหตุผล

ในรถยนต์ที่มีการติดตั้งระบบขับเคลื่อนเป็นแบบชุดเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission) ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน / ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) / ศูนย์บริการรถยนต์ / อู่ซ่อมรถยนต์ / ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ปัญหา /  รวมถึงผู้ใช้งานรถยนต์ทั่วไป ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของกลไกชิ้นส่วนต่างๆ ในชุดเกียร์อัตโนมัติเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆตามหลักวิศวกรรรมยายนต์ ที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด เช่น เมื่อชุดเกียร์มีปัญหาจะสามารถซ่อมได้ด้วยวิธีไหน ต้องเปลี่ยนอะไหล่ หรือชิ้นส่วนตัวไหน และการถอดประกอบที่ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหายของชุดเกียร์

หลักการทำงานของกลไกชุดเกียร์อัตโนมัตินั้นเหมือนกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อ จะแตกต่างกันเฉพาะโปรแกรมที่ถูกเขียนลงไปในกล่องสมองกลเท่านั้น หลักสูตรนี้เหมาะกับ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) / ศูนย์บริการรถยนต์ / อู่ซ่อมรถยนต์ / ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ปัญหา /  รวมถึงผู้ใช้งานรถยนต์ทั่วไป นอกจากการวิเคราะห์ปัญหาได้เป็นอย่างดีแล้วผู้เข้าอบรมยังได้รับความรู้และขับรถยนต์ได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของชุดเกียร์ได้นาน

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบกลไกการทำงานของชุดเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อพัฒนาทีมช่าง และทีมวิเคราะห์ปัญหาชุดเกียร์อัตโนมัติให้มีศักยภาพสูง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถขับรถยนต์ได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของชุดเกียร์

 

เนื้อหาหลักสูตร  : เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้านกลไกชุดเกียร์อัตโนมัติรถยนต์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

 

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

08.30 – 09.00

ลงทะเบียน
 

 

 

09.00 – 10.30

• โครงสร้างของรถยนต์

• โครงสร้างของชุดเกียร์อัตโนมัติ

• ระบบการทำงานรวมของชุดเกียร์อัตโนมัติ

• โครงสร้าง ส่วนประกอบ และระบบการทำงานของ Torque Convertor

• การวิเคราะห์ปัญหาการทำงานของ Torque Convertor

• โครงสร้าง ส่วนประกอบ และระบบการทำงานของปั้มไฮดรอลิกส์(Oil Pump) ที่สร้างอัตราการไหลของน้ำมันในชุดเกียร์

10.30 – 10.45

พักเบรก
 

 

 

10.45 – 12.00

• โครงสร้าง ส่วนประกอบ และระบบการทำงานของระบบเฟืองเกียร์สุริยะ

(Planetary gear)

• ระบบการทำงานของกลไกต่างๆและระบบเฟืองเกียร์สุริยะ (Planetary gear) ในแต่ละตำแหน่งเกียร์ (ตำแหน่ง เกียร์ 1, เกียร์ 2, เกียร์ 3, เกียร์ 4, เกียร์ 5, เกียร์ 6, เกียร์ R ) และการวิเคราะห์ปัญหา

• โครงสร้าง / ส่วนประกอบ / ระบบการทำงานของระบบล็อคอัพคลัทซ์ (Lockup Clutch)

 

12.00 – 13.00

พักเบรกกลางวัน

 

 

 

13.00 – 14.00

• โครงสร้าง / ส่วนประกอบ / ระบบการทำงาน และการวิเคราะห์ปัญหาของ

-  Transfer Gear

-  Out Put Gear

Differential Gear

  โครงสร้าง ส่วนประกอบ การทำงานและการวิเคราะห์ระบบระบายความร้อนในชุดเกียร์อัตโนมัติ

 โครงสร้าง ส่วนประกอบ การทำงานและการวิเคราะห์ปัญหา

 • (ชุดสมองกลเกียร์) Valve Body Diagram

14.00 – 14.15

พักเบรก

14.15 – 16.00

 

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

สรุปถาม - ตอบ

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น(ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
 • หัวหน้าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด(มหาชน)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
 • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด
 • วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ ( SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc. ) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
 • วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จำกัด
 • วิศวกรเครื่องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ

 • ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน
 • ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 45 วัน
 • ฝึกอบรม หัวข้อระบบวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), REACH / RoHS , Conflict Mineral, Carbon Footprint for Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life Cycle Assessment : LCA, ISO 50001 อนุรักษ์พลังงาน ENSYS , EnMS ณ ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา

 • เป็นวิทยากรที่ปรึกษาในด้านกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น ระบบรายงานวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System ( IMDS ), การพัฒนาพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต, การวิเคราะห์ปัญหางาน, ภาวะผู้นำ, การสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, และการอนุรักษ์พลังงาน, ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

 

ลักษณะการอบรม :

 1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 50 % ปฏิบัติ 50 %
 2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

Note : สอนจากประสบการณ์ในการทำงานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ

 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
 • วิศวกรทุกส่วนงาน
 • หัวหน้างาน
 • ช่างเทคนิค
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน