ให้บริการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ด้านข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต ด้านคุณภาพ ให้กับภาคอุตสาหกรรม

Global Partner

Automotive materials regulatory training and consultancy

IMDS / ELV / RoHS / REACH / CMRT / CDX / SCIP / POPs / Prop65 / etc.

บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
HRD INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
 

  • : www.hrd-industrialdevelopment.com
  • : hrd.industrialdevelopment@gmail.com
  • : 033-078163
  • : 063-561-4969, 084-653-4597
  • : Hrd Industrial Development

 
459/22 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560018404

Line @ : @hrdtraining
Line ID: hrd_training