ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

ติดต่อ HRD

บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
HRD INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

459/22 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560018404

  • : www.hrd-industrialdevelopment.com
  • : hrd.industrialdevelopment@gmail.com
  • : 033-078163
  • : 063-561-4969, 084-653-4597
  • : Hrd Industrial Development

 

Line @ : @hrdtraining

 

Line ID: hrd_training