ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

In-House & Public Training

ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

หลักสูตร วิศวกรอุตสาหกรรม 4.0

(24-25 ส.ค. 61)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
หลักสูตร 2 วัน วันที่อบรม 24-25 สิงหาคม 2561
Public :  5,000 บาท/ท่าน
In-House :  (ขอใบเสนอราคา)

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)

(27 ส.ค.61)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 27 สิงหาคม 2561
Public :  3,900 บาท/ท่าน
In-House : (ขอใบเสนอราคา)

หลักสูตร เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

(31 ส.ค.61)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 31 สิงหาคม 2561
Public :  3,900 บาท/ท่าน
In-House :  (ขอใบเสนอราคา)

หลักสูตร เทคนิคการเขียนตารางกรรมวิธีการผลิต Control Plan

(5 ก.ย. 61)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 5 กันยายน 2561
Public :  3,900 บาท/ท่าน
In-House :  (ขอใบเสนอราคา)

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System

(11 ก.ย. 61)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 11 กันยายน 2561
Public :  3,900 บาท/ท่าน
In-House :  (ขอใบเสนอราคา)

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้านกลไกชุดเกียร์อัตโนมัติรถยนต์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงตามหลักวิศวกรรมยานยนต์

(18 ก.ย. 61)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 18 กันยายน 2561
Public :  3,900 บาท/ท่าน
In-House :  (ขอใบเสนอราคา)

หลักสูตร ลดต้นทุนการซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่

(21 ก.ย. 61)  อาจารย์พิทักษ์ และ วิทยากรพิเศษ
วันที่อบรม 21 กันยายน 2561
Public :  3,900 บาท/ท่าน
In-House :  (ขอใบเสนอราคา)

หลักสูตร Basic IMDS Training

(30 ต.ค. 61)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 30 ตุลาคม 2561 (09.00-16.00 น.)
Basic IMDS :  15,000 บาท/ท่าน
โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

หลักสูตร Advance IMDS Training

(31 ต.ค. 61)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 31 ตุลาคม 2561 (09.00-16.00 น.)
Advance IMDS :  15,000 บาท/ท่าน
โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

หลักสูตร การบริหารตัวเองชั้นยอดเพื่อการทำงานชั้นเยี่ยม

(10 ก.ย. 61)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 10 กันยายน 2561
Public :  3,900 บาท/ท่าน
In-House : (ขอใบเสนอราคา)